C e n y

Individuálny kurz  -  120 EUR/za celý výcvik

Základný výcvik poslušnosti psa. Výcvik sa koná za prítomnosti majiteľa a jeho psíka. V prípade, že má jeden majiteľ vo výcviku dvoch a viac psov, cena sa účtuje za každého psíka zvlášť. Výcvik je rozložený na 4 - 5 týždňov a obsahuje: 

1 x teoretickú hodinu (60 min.) Výchova psa

4 x praktické hodiny (60 min.) Výcvik psa


Poloindividuálny kurz - Momentálne sa neposkytuje _0 EUR/za celý výcvik

Základný výcvik poslušnosti psa. Výcvik sa koná za prítomnosti majiteľov a ich psíkov. Max. počet psov v skupine je 3. Poloindividuálny výcvik sa koná iba v prípade, že sa v danom čase a mieste dohodne viac majiteľov psov na spoločnom výcviku. Výcvik je rozložený na 4 - 5 týždňov a obsahuje:

1 x teoretickú hodinu (60 min.) Výchova psa 

4 x praktické hodiny (60 min.) Výcvik psa 


Samostatná lekcia  - 24EUR/hodina/60 minút

Nácvik alebo precvičenie konkrétneho základného povelu, poradenstvo s ukážkou v praxi. Výcvik sa koná za prítomnosti majiteľa a jeho psíka.

Pokračujúci tréning - momentálne sa neposkytuje 0 EUR/hodina/60 minút

Pokračujúci výcvik - (tréningové hodiny pravidelné i nepravidelné) je poskytovaný iba pre klientov a ich psíčkov, ktorí u mňa už absolvovali individuálny alebo poloindividuálny výcvik.

Platnosť ceny a cestovného. 

Uvedené ceny platia od 1.6.2020. Pre individuálny a poloindividuálny výcvik v mestských častiach Záhorská Bystrica, Stupava, Marianka platia ceny bez cestovných náhrad. Pre individuálny a poloindividuálny výcvik v ostatných mestských častiach sa k cene pripočítava ako náhrada cestovného 10 EUR za celý výcvik. V prípade nácviku konkrétneho základného povelu sa účtuje cestovné 2 EUR za 1hod.