Pripravujem

P R I P R A V U J E M

Od leta 2022 budem poskytovať individuálny výcvik aj pre záujemcov v obci Pernek, Jablonové, Lozorno a Malacky.  Rada vás budem informovať 🙂