L  E  X  I  N  A

I n d i v i d u á l n y  v ý c v i k  p s o v 

Asi niet väčšej radosti ako keď si Vaše šteniatko prinesiete konečne domov.

Všetko máte pripravené, starostlivosť o šteniatko naštudovanú. Viete, že Vás čaká vštepovanie všetkých základných cvikov a povelov. Snažíte sa, šteniatku dohovárate, učíte, občas snáď aj zdvihnete hlas. A ono to stále nefunguje. Šteniatko si robí čo chce. Trhá topánky, vyskakuje, obhrýza nábytok a keď ho na prechádzke zavoláte, nepribehne. 

Čo s tým? Cvičiť a trénovať. Systematicky a trpezlivo ukázať šteniatku čo je správne a čo nie. Zuzana Polakovičová

"V mojom prístupe sa riadim tým, že spravidla necvičím psy, ale učím najmä majiteľov, aby vedeli správne viesť psa v rôznych situáciách a v rôznom prostredí. Pracujem s láskavým prístupom k psíkom a smerom pozitívnej motivácie."

Prevediem Vás jednoduchými a účinnými metódami výchovy a výcviku, kde nie je potrebný dril ale predovšetkým Vaša trpezlivosť, láska a porozumenie.

Mojou ambíciou je pomôcť a poradiť Vám ako porozumieť Vášmu šteniatku. Naučím Vás ako so psíkom komunikovať, ako riešiť výchovu doma i vonku, ako s ním pracovať v bežných situáciách v mestskom prostredí tak, aby sa pre Vás nestal príťažou, ale pohodovým plnohodnotným parťákom a členom domácnosti.

Ale najmä, aby Vám prinášal čo najviac radosti.

Najmilšie uznanie mojej práce 😉
Najmilšie uznanie mojej práce 😉
Nový pomocný tréner v zácviku Olaf
Nový pomocný tréner v zácviku Olaf
Pomocné trénerky - dočasne mimo pracovných povinností Lexi, Ajka a Sheil
Pomocné trénerky - dočasne mimo pracovných povinností Lexi, Ajka a Sheil